ibis apps

Brink Management & Advies
is onderdeel van
Brink Groep

Werkplekinnovatie

Waar vijf jaar geleden veelal de term “kantoorinnovatie” werd gebruikt, staat nu de toepassing van Het Nieuwe Werken in de schijnwerpers. Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatie-technologie als aanjager gelden voor een efficiëntere en effectievere inrichting van de organisatie. Het Nieuwe Werken heeft invloed op het gebied van HRM, FM en ICT en daarmee op alle dimensies van de werkomgeving: de mentale, fysieke en technische omgeving.

Bij Het Nieuwe Werken staat voor Brink Groep de vraag centraal hoe een gebouw met bijbehorende voorzieningen het best kan worden ingezet voor de organisatie en zijn medewerkers. Huisvesting kan strategisch worden ingezet om de productiviteit te verhogen, het imago te verstevigen, gewenst gedrag en cultuur te stimuleren en de exploitatiekosten beter te beheersen. Maar een strategisch huisvestingsconcept kan ook bijdragen aan een cultuur- en gedragsverandering op de werkvloer, door een veranderende rol van leidinggevenden.

Dit betekent dat in de visie van Brink Groep de (werk)processen en cultuur centraal komen te staan, waarbij de gewenste manier van werken het uitgangspunt is. De werkplekken worden afgestemd op de activiteiten van het individu en de organisatie. De werkomgeving kan als een hefboom werken om bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren of informele contacten tussen de medewerkers te bevorderen. Strategische huisvesting biedt ook de mogelijkheid om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie. Het stelt organisaties in staat snel, efficiënt en effectief op ontwikkelingen in te spelen en op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen.

Referentie

Philips

PhilipsMedewerkers centraal in de werkomgeving van Philips

Lees meer

Specialist(en)

Knap werk