ibis apps

Brink Management & Advies
is onderdeel van
Brink Groep

Actueel Nieuws

Publicatie 'Leaf: Rekenen aan verduurzamen van bestaand kantorenvastgoed'

In de oktober 2012 editie van NVBK Magazine is de publicatie 'Leaf: Rekenen aan verduurzamen van bestaand kantorenvastgoed' verschenen, geschreven door Sander de Jong en Woud Jansen, beide (senior) kostenadviseur bij Brink Groep. De publicatie zoomt verder in op het samenspel tussen investeren in duurzaamheid en rendement.
Om vraag en aanbod van kantoorruimte weer enigszins in evenwicht te krijgen zijn diverse ingrepen mogelijk: sloop, hergebruik, voorlopig niet bouwen en bestaande kantoorgebouwen duurzaam verbeteren. Het rekenprogramma Leaf biedt in zes stappen inzicht in kosten en opbrengsten van die laatste aanpak.

Lees verder

Beelden ontwerp consortium ‘Hageraad’

Zoals reeds gepubliceerd op de website, heeft consortium ‘Hageraad’ (bestaande uit Brink Groep, Wiel Arets Architects, Hillen & Roosen, DIF, Strukton Assets & Strukton Worksphere) afgelopen anderhalf jaar op basis van gelijkwaardigheid intensief en bevlogen samengewerkt aan de PPS aanbesteding 'Nieuwbouw Hoge Raad der Nederlanden'. Helaas had consortium ‘Hageraad’ niet het winnende plan. Maar omdat we trots zijn op het bereikte resultaat willen we, nu de beelden mogen worden vrijgegeven, u graag deelgenoot maken van het plan waar wij toe gekomen zijn!

Lees verder

Minihelikopter inspecteert ‘moeilijke’ daken

Den Haag - Een onbemande minihelikopter heeft voor woningcorporatie Mitros achttien moeilijk bereikbare daken in Utrecht en Nieuwegein in kaart gebracht. Close-up foto’s in hoge resolutie tonen nu de staat waarin deze daken verkeren.

Lees verder

Publicatie 'Waar is mijn grondwaarde gebleven'

In de december editie van Service Magazine is de publicatie 'HELP! Waar is mijn grondwaarde gebleven?' verschenen, geschreven door Tristan Kunen, adviseur bij Brink Groep, en Gijs Kant, student aan de Technische Universiteit Eindhoven, die momenteel bezig is met zijn afstudeeronderzoek bij Brink Groep. De publicatie zoomt verder in op de impact van de huizencrisis op gebiedsontwikkelingen. "Gemeenten verliezen miljoenen op onbebouwde grond." vermeldt Nieuwsuur. Iedereen is inmiddels bekend met de gevolgen. Maar hoe is deze situatie ontstaan? De praktijk laat veel oplossingsrichtingen zien, het artikel gaat dieper in op een paar voorbeelden.

Lees verder

Wake-up-call voor corporaties

Het begon met verbazing. Verbazing over het feit dat steeds opnieuw enkele corporaties zonder kanttekening van het CFV* toch in opspraak raken. Corporaties waarbij achteraf best gesteld kan worden dat ‘enkele seinen op rood zouden moeten staan.’ Brink Groep pakte de uitdaging op en legde voor het tweede jaar op rij de sector onder de loep. Een analyse van 381 Nederlandse woningcorporaties leverde interessante informatie op over de risico’s bij corporaties.

Lees verder

Publicatie 'Een kansgedreven aanpak'

In de december editie van Real Estate Magazine is de publicatie 'Een kansgedreven aanpak - Ontwikkelstrategie voor herstructurering bedrijventerreinen' verschenen, geschreven door Ruben Hümmels (businessunitmanager Vastgoedadvies & Gebiedsontwikkeling bij Brink Groep), Tsjalling Hofstra (projectleider Vastgoedadvies & Gebiedsontwikkeling bij Brink Groep) en Isabelle Vries (gebiedsmanager bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.). De publicatie zoomt verder in op de Sluisjesdijkpier, een van de Stadshavens in Rotterdam, die als voorbeeldcase dient voor hoe gebiedsontwikkeling 'in de nieuwe realiteit' vorm kan krijgen.

Lees verder

Trots op voorbeeldcase social media

De website internetindebouw.nl, die onder andere verantwoordelijk is voor het uitbrengen van het boek 'Van weerstand naar transparant' Over het nut en het gebruik van internet en social media in de bouw-, installatie- en vastgoedsector, heeft een artikel gewijd aan het gebruik van social media door Brink Groep. In het artikel 'Wel een concreet plan, ook gewoon proberen' vertelt Toinja van Daal, adviseur Marketing en Communicatie, hoe het allemaal begon in 2011.

Lees verder

Dakinspecties op hoog niveau

Voor woningcorporatie Mitros voert Brink Groep een nulmeting uit van circa 20.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein. Met de hulp van een gespecialiseerd bedrijf zijn dakinspecties uitgevoerd met een onbemande mini-helikopter met een camera.

Lees verder

Hoogste punt Stadskantoor Utrecht bereikt

Vandaag, 12-12-12 is het zover: de nieuwbouw van Stadskantoor Utrecht bereikt zijn hoogste punt. Brink Groep is als kostenadviseur actief bij dit project betrokken en viert dit heuglijke feit graag mee.

Lees verder

Nieuw Rijkskantoor voor twee ministeries opgeleverd

Het nieuwe gebouw, dat onderdak gaat bieden aan de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en verschillende andere dienstonderdelen, is op 8 december opgeleverd. Het pand aan de Haagse Turfmarkt 147 gaat 5.000 ambtenaren huisvesten. Zij krijgen de beschikking over 4.000 flexibele werkplekken. Door de herhuisvesting in één flexibel ingericht pand wordt efficiënter gewerkt. Het projectteam van Brink Groep is als hoofddirectievoerder actief betrokken bij deze nieuwbouw.

Lees verder

Met Guard risicomanagement professionaliseren

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard is met ruim 60.000 woningen in portefeuille één van de grootste corporaties in Nederland. Eigen Haard investeert fors in de vitalisering van wijken en ontwikkelt een groot aantal vastgoedprojecten. Samen met Eigen Haard heeft Brink Groep onder het label IBISapps een innovatieve applicatie ontwikkeld voor risicomanagement in de corporatiesector: Guard.

Lees verder

Geslaagde seminars 'Droomscholen'

Er komt heel wat bij kijken om een school tot droomschool te ontwikkelen voor alle betrokkenen: leerlingen, docenten, directie, bestuur, ouders, overheid en de omgeving. Met een adequate aanpak en een duidelijk einddoel kan iedere onderwijsinstelling een droomschool realiseren. Met een juiste afweging tussen het onderwijsconcept en de bijbehorende exploitatiekosten.

Onder de noemer droomschool organiseerden Brink Groep en KPC Groep gezamenlijk twee lunchseminars, die op 1 en 13 november 2012 plaatsvonden in Nijmegen en Elburg. Op deze interactieve bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van diverse onderwijsorganisaties, adviesbureaus en architecten aanwezig.

Lees verder

Digitale nieuwsbrief november 2012

De digitale nieuwsbrief van november 2012 is zojuist verstuurd, met onder andere een blog van Erik Deiman waarin hij zijn visie op 'PPS-markt moet worden opengebroken' verder uitdiept. Daarnaast aandacht voor de spectaculaire herhuisvesting voor de Nachtwacht, een terugblik op het Duurzaam Gebouwd Congres en Fincare, de nieuwe quickscan voor de zorgsector, die in 10 minuten zicht geeft op impairment.

Lees verder

Spectaculaire herhuisvesting voor de Nachtwacht

“Leuk project waar je aan werkt, maar wanneer gaat het nou eindelijk open? Het museum kan toch niet meer dan 10 jaar dicht?” Zomaar een paar opmerkingen die je krijgt als je vertelt dat je aan de renovatie van het Rijksmuseum werkt. Het heeft inderdaad even geduurd, ook langer dan voor alle betrokkenen de bedoeling was, maar het was het meer dan waard. De bezoekers aan de bouwplaats hebben dit gelukkig bevestigd. “Wat is dat museum prachtig geworden. Zo open en licht en mooi.”

Lees verder

Veel commotie op Duurzaam Gebouwd Congres

Inspirerende presentaties, uitdagende workshops en een grote diversiteit aan experts in de jungle, dat was het Duurzaam Gebouwd Congres op 15 november jl..

Lees verder

Eigenwijs consortium voor Hoge Raad

Brink Groep, Wiel Arets Architects en Hillen & Roosen zijn de initiatiefnemers van het consortium ‘Hageraad’ dat heeft meegedaan aan de PPS aanbesteding ‘Nieuwbouw Hoge Raad der Nederlanden’. Afgelopen anderhalf jaar hebben wij op basis van gelijkwaardigheid intensief en bevlogen samengewerkt aan deze opgave. Bijzonder was dat alle drie de genoemde partijen hieraan risicodragend hebben meegedaan. Na in de competitie op eigen kracht te zijn doorgedrongen tot de laatste drie aanbieders hebben wij, om een concurrerende financiering te krijgen, het team versterkt met DIF, Strukton Assets & Strukton Worksphere.

Lees verder

Spoorzone Delft; financieel haalbaar?

spoorzone-delftGemeente Delft heeft Brink Groep opdracht gegeven te adviseren over de grond- en vastgoedexploitatie van Spoorzone Delft. De gemeente neemt niet alleen adviesdiensten van Brink Groep af, maar ook licenties van IBISapps Metropolis en IBIS4Budget Small. De komende weken worden de medewerkers van de gemeente opgeleid om met deze applicaties te werken.

Lees verder

Met Fincare in 10 minuten zicht op impairment

Dit najaar lanceert Brink Groep een nieuwe quickscan voor de zorgsector. Met Fincare krijgen verpleeg- en verzorgingsinstellingen snel inzicht in de financiële gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. Door het invullen van enkele kerngegevens uit uw jaarrekening krijgt u globaal inzicht in het verloop van de bedrijfswaarde van uw onderneming. Eventuele tekorten in de liquiditeiten of een mogelijke impairment worden met dit model in een vroeg stadium duidelijk.

Lees verder

Rol in nieuwbouw Eurojust!

Rijksgebouwendienst verstrekt de combinatie Brink Groep – Deerns – Cauberg Huygen opdracht voor toetsing van de planvorming, directievoering en toezicht van de nieuwbouw van Eurojust in Den Haag.

Lees verder

Meting milieuprestatie gebouw verplicht

Naast de energieprestatie van gebouwen (EPG) wordt vanaf 1 januari 2013 de milieuprestatie van gebouwen (MPG) verplicht bij het indienen van een omgevingsvergunning. Wat betekent dit eigenlijk?

Lees verder


Knap werk