ibis apps

Brink Management & Advies
is onderdeel van
Brink Groep

Actueel Nieuws

Innovatieprijs FRESH & Brink Groep

De bouw- en vastgoedsector staat voor grote vernieuwingsopgaven. Opgaven waarbij een frisse blik goed van pas komt en bestaande denkpatronen doorbroken worden. Ook de manier waarop partijen decennia lang met (of tegenover) elkaar hebben samengewerkt en waarop risico’s, financiering, verantwoordelijkheden, rollen en taken zijn verdeeld, is niet meer vanzelfsprekend. Welk alternatief voor de huidige ‘innovatieve’ contractvormen (PPS, DBFMO, DB, alliantie, prestatiecontract) zou in de huidige markt écht de verandering kunnen maken?

Lees verder

Kop van Zuid kandidaat voor Harvard-prijs

Samen met veel andere partijen werkt Brink Groep met plezier aan en in het gebied Kop van Zuid in Rotterdam. Harvard Graduate School of Design heeft dit gebied genomineerd voor de Veronica Rudge Green Prize in Urban Design. Deze prestigieuze, internationale prijs wordt elke drie jaar uitgereikt aan de beste gebiedsontwikkeling ter wereld.

Lees verder

College haalbaarheid campusontwikkelingen Fontys

Jim Teunizen en Evi van Rijn, projectleider respectievelijk adviseur bij Brink Groep, hebben op 25 februari 2013 voor de tweede maal een college verzorgd voor het vak ‘Integrale gebiedsontwikkeling’ voor vierdejaarsstudenten Vastgoed en Makelaardij van Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Lees verder

Impuls aan duurzaam en flexibel bouwen

VNO-NCW en MKB-Nederland starten samen met de rijksoverheid en diverse brancheorganisaties een publiek-privaat traject om duurzaam bouwen te versnellen. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als deze eenvoudiger en beter aan te passen zijn voor ander gebruik, het ‘adaptief vermogen’. Een knelpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu tegenaan lopen is het ontbreken van enige methodiek voor het kwantitatief en kwalitatief waarderen hiervan. VNO-NCW en MKB Nederland hebben Brink Groep opdracht gegeven een gedragen bepalingsmethode te ontwikkelen voor het adaptief vermogen van gebouwen.

Lees verder

Kennissessie Geïntegreerd Contracteren in de GWW

Brink Groep en KPD Automatisering gaan opdrachtgevers en aannemers in de Grond-, Weg- en Waterbouw via kennissessies informeren over geïntegreerd contracteren. Zowel ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen als aannemers hebben veel vragen over de praktische toepassing van geïntegreerde contracten. Brink Groep en KPD Automatisering beantwoorden deze samen op basis van de ervaring die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan bij diverse projecten. De halfdaagse kennissessies vinden plaats op: 4 april in Rotterdam en 18 april in Tilburg.

Lees verder

Een tweede leven voor leegstaande kantoren

Kantoorpanden waar niks meer mee gebeurt en waar ook in de verste verte geen huurder voor te vinden is. Je ziet ze overal in Nederland. Bijna 16 procent van de kantoorruimte in ons land staat leeg, terwijl op de bekende zichtlocaties nog steeds nieuwe spiegelpaleizen worden gebouwd. Maar wat moet je met al die gebouwen waar in crisistijden geen huurder voor te vinden is? Je kunt er, zoals ze in Rotterdam hebben gedaan, een hotel voor studenten van maken. Radio 1 Journaal legde zijn oor in Kralingen te luister en sprak met onder andere Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Vastgoedbeheer & Ontwikkeling aan de TU Delft.

Lees verder

Zwakke schakels Noord-Holland

Luchtfoto noord holland Brink Groep is betrokken bij een bijzonder GWW-project: het versterken van de Hondsbossche en de Pettemer Zeewering. De huidige zeewering en de kust bij Callantsoog zijn aangewezen als 'Zwakke Schakels' in de kust, omdat ze niet voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Deze plekken moeten voor eind 2015 zijn versterkt. Het project is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland. Brink Groep stelt een evaluatie op van de bestuurlijke samenwerking en adviseert over het opzetten van de uitvoeringsorganisatie.

Lees verder

Ontwerp Spoorzone Delft gekozen

Spoorzone DelftSpoorzone DelftWethouder Lucas Vokurka van Gemeente Delft heeft woensdag 13 februari 2013 bekend gemaakt dat het stedenbouwkundig plan van Palmbout-Urban Landscapes als basis is gekozen voor de gebiedsontwikkeling van Spoorzone Delft. In nauwe samenwerking met de gemeente bracht Brink Groep van de verschillende plannen de financiële haalbaarheid in beeld.

Lees verder

Gastdocent aan TU Eindhoven

Vanaf vandaag verzorgt Michel van Rhee, senior adviseur bij Brink Groep, voor de tweede maal het vak Urban Strategies & Finance aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, vakgroep Real Estate Management & Development. Dit vak bestaat uit zeven colleges waarin de financiële en strategische aspecten van gebiedsontwikkeling aan de orde komen. De studenten krijgen gedurende de colleges ook rekenopgaven en het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. In 2012 volgden circa 50 studenten Urban Strategies & Finance en beoordeelden dit met een 8,4.

Lees verder

WO II-museum in Nijmegen stap dichterbij

Leidschendam, 6 februari 2013 - In 2014 wordt gestart met de realisatie van een Museum over de Tweede Wereldoorlog. Dat is de gezamenlijke ambitie van de Provincie Gelderland, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), Gemeente Nijmegen en de Stichting Wereldoorlog Twee. Vandaag ondertekenden de betrokken partijen een convenant over de samenwerking in de verkenningsfase. Brink Groep en Tinker Imagineers adviseren de partijen over onder meer het museale concept, de bouw en de haalbaarheid.

Lees verder

Van Babylon naar New Babylon

Op 1 februari 2013 opent New Babylon naast station Den Haag zijn kantoren na een grootse metamorfose: "Net nu we gewend zijn om wat vaker ons kantoor mee naar huis te nemen komt New Babylon Offices met een kantoor dat voelt als thuiskomen." Brink Groep is intensief betrokken bij dit project en is trots op haar bijdrage als kostendeskundige in deze grootse binnenstedelijke herontwikkeling.

Lees verder

Bouw Nationaal Militair Museum officieel van start

Nationaal Militair MuseumVisualisatie: bmdMinister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gaf 25 januari 2013 met een kanonschot het startsein voor de bouw van het nieuwe Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis in Soesterberg. Rijksgebouwendienst heeft, in opdracht van het ministerie van Defensie, het consortium Heijmans PPP geselecteerd voor het DBFMO-contract 'Nieuwbouw Nationaal Militair Museum Soesterberg'. Op verzoek van Heijmans heeft Brink Groep ondersteuning verzorgd bij de PPS-tender voor het project en begeleiden wij het consortium in het toepassen van Systems Engineering, risicomanagement en het documentenbeheer binnen dit project.

Lees verder

Meest energiezuinige schoolgebouw van Nederland

Woensdag 23 januari 2013 gaf wethouder Maurice Hoogeveen het officiële startsein voor de nieuwbouw van de locatie Lariks van Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen. Dit wordt waarschijnlijk een van de energiezuinigste, zo niet het meest energiezuinige schoolgebouw van Nederland.

Lees verder

Feestelijke opening Nieuwbouw Julianaweg Volendam

foto2Zaterdag 19 januari 2013 vond de feestelijke opening plaats van het project Nieuwbouw Julianaweg Volendam. Een project dat Brink Groep jarenlang voor opdrachtgever Stichting Woningbeheer De Vooruitgang heeft begeleid. Voor Volendamse begrippen een project van ongekende omvang (in totaal 85 wooneenheden, een grote ondergrondse parkeergarage en bijbehorende herinrichting van het terrein), in het hart van het historische centrum. Na lovende woorden van de burgemeester over de ambitie en het resultaat van het project, volgde de klap op de rode knop en werd het project officieel geopend.

Lees verder

Grootste meubelboulevard Zuid-Nederland geopend!

Op het bedrijventerrein Ekkersrijt nabij Eindhoven, is de grootste meubelboulevard van Zuid-Nederland geopend. Brink Groep heeft Altera Vastgoed bij verschillende onderdelen van dit omvangrijke project geadviseerd en ondersteund. Een project op loopafstand van onze locatie in Eindhoven/Son en waar we vanzelfsprekend trots op zijn.

Lees verder

Publicatie 'Onderwijsinnovatie voor efficiënte bedrijfsvoering'

In de december 2012 editie van Schoolfacilities is de publicatie 'Onderwijsinnovatie voor efficiënte bedrijfsvoering - Een gezond financieel beleid door anders organiseren' verschenen, geschreven door Gertjan Harder, senior kostenadviseur bij Brink Groep, en Willem van Dam, senior adviseur bij KPC Groep. Veel scholen kampen met financiële problemen en daardoor is het lastig constructief beleid te voeren. Brink Groep en KPC Groep ontwikkelden een instrument dat scholen ondersteunt bij het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering. Lees hoe onderwijsinnovatie (op termijn) kan leiden tot een efficiënte bedrijfsvoering (begroting, exploitatie en huisvesting).

Lees verder

Publicatie 'Leaf: Rekenen aan verduurzamen van bestaand kantorenvastgoed'

In de oktober 2012 editie van NVBK Magazine is de publicatie 'Leaf: Rekenen aan verduurzamen van bestaand kantorenvastgoed' verschenen, geschreven door Sander de Jong en Woud Jansen, beide (senior) kostenadviseur bij Brink Groep. De publicatie zoomt verder in op het samenspel tussen investeren in duurzaamheid en rendement.
Om vraag en aanbod van kantoorruimte weer enigszins in evenwicht te krijgen zijn diverse ingrepen mogelijk: sloop, hergebruik, voorlopig niet bouwen en bestaande kantoorgebouwen duurzaam verbeteren. Het rekenprogramma Leaf biedt in zes stappen inzicht in kosten en opbrengsten van die laatste aanpak.

Lees verder

Beelden ontwerp consortium ‘Hageraad’

Zoals reeds gepubliceerd op de website, heeft consortium ‘Hageraad’ (bestaande uit Brink Groep, Wiel Arets Architects, Hillen & Roosen, DIF, Strukton Assets & Strukton Worksphere) afgelopen anderhalf jaar op basis van gelijkwaardigheid intensief en bevlogen samengewerkt aan de PPS aanbesteding 'Nieuwbouw Hoge Raad der Nederlanden'. Helaas had consortium ‘Hageraad’ niet het winnende plan. Maar omdat we trots zijn op het bereikte resultaat willen we, nu de beelden mogen worden vrijgegeven, u graag deelgenoot maken van het plan waar wij toe gekomen zijn!

Lees verder

Minihelikopter inspecteert ‘moeilijke’ daken

Den Haag - Een onbemande minihelikopter heeft voor woningcorporatie Mitros achttien moeilijk bereikbare daken in Utrecht en Nieuwegein in kaart gebracht. Close-up foto’s in hoge resolutie tonen nu de staat waarin deze daken verkeren.

Lees verder

Publicatie 'Waar is mijn grondwaarde gebleven'

In de december editie van Service Magazine is de publicatie 'HELP! Waar is mijn grondwaarde gebleven?' verschenen, geschreven door Tristan Kunen, adviseur bij Brink Groep, en Gijs Kant, student aan de Technische Universiteit Eindhoven, die momenteel bezig is met zijn afstudeeronderzoek bij Brink Groep. De publicatie zoomt verder in op de impact van de huizencrisis op gebiedsontwikkelingen. "Gemeenten verliezen miljoenen op onbebouwde grond." vermeldt Nieuwsuur. Iedereen is inmiddels bekend met de gevolgen. Maar hoe is deze situatie ontstaan? De praktijk laat veel oplossingsrichtingen zien, het artikel gaat dieper in op een paar voorbeelden.

Lees verder


Knap werk