ibis apps

Brink Management & Advies
is onderdeel van
Brink Groep

Actueel Nieuws

Green Deal: van ambitie naar realiteit

MKB-Nederland wil eind 2013 bij tenminste 480 bedrijven 20% energiebesparing realiseren en bij 20 bedrijven duurzame opwekking bewerkstelligen. In september 2012 sloot MKB-Nederland hiervoor een Green Deal met verschillende intermediaire organisaties, zoals gemeenten, provincies, brancheorganisaties, bedrijventerreinen en lokale ondernemersplatformen. Brink Groep en MKB-Nederland tekenden de Green Deal Zakelijke Dienstverlening Kantoren. Onze afspraken met het MKB vormen een onderdeel van een rijksbreed traject. Inmiddels lopen er 21 aansprekende initiatieven verspreid over het land.

Lees verder

Brink Groep sterk in cultuur!

Het is opvallend dat veel Nederlandse musea die te maken krijgen met een renovatie of bouw Brink Groep inschakelen. Het blijkt een ‘kleine wereld’ waarin tevredenheid en mooie referenties via de ouderwetse mond-tot-mondreclame worden verspreid. Brink Groep is natuurlijk trots met een opdracht als het Rijksmuseum. Met een dergelijk omvangrijk en vooral complex project kon Brink Groep haar sterke kanten laten zien. Hierna volgden het Nationaal Militair Museum, het Van Gogh museum, het Drents museum en het Vrijheidsmuseum WO2. Zo bouwt Brink Groep haar ervaring in deze branche in rap tempo uit.

Lees verder

Duurzaam op weg

Dat de economische crisis in de bouw- en vastgoedwereld zware gevolgen heeft, is inmiddels glashelder. Banen verdwijnen en financiering van vastgoed is problematisch. Ook de aandacht voor duurzaamheid lijkt tanende: de mogelijkheden om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren nemen af.

Lees verder

Branche-expert voor aanbestedingen in de bouw

Overheden en andere publiekrechtelijke organisaties, maar ook bepaalde overheidsbedrijven zijn verplicht hun inkoop te laten verlopen volgens aanbestedingsprocedures, zoals die geregeld zijn in de Aanbestedingswet 2012. De minister van Economische Zaken heeft een Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld. Deze Commissie biedt ondernemers, aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven de mogelijkheid een geschil over een aanbesteding voor te leggen voor bemiddeling of niet-bindend advies.

Lees verder

Tijdig nadenken over de juiste bouworganisatie loont!

De markt van huisvesten en bouwen is de afgelopen jaren stevig in beweging. In de bouw is een heel scala aan nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, omdat er behoefte is aan ontzorging, een betere en meer duurzame kwaliteit van huisvesten en meer flexibiliteit. Om onze klanten te ondersteunen bij het kiezen van de meest optimale samenwerkingsvorm heeft Brink Groep de BouworganisatieScan ontwikkeld.

Lees verder

NEC3 voor ICC

In Cobouw van 27 april 2013 verscheen het artikel ‘Strafhof zet nieuwe standaarden in’. In een interview vertelt Paul Fondse, senior projectmanager bij Brink Groep, over zijn ervaringen in het nieuwbouwproject van het International Criminal Court in Den Haag. Bij de bouw van het Internationale Strafhof is veel ruimte voor innovatie volgens NEC3, BIM en ‘lean’. Tijdens de bouw wordt optimaal samengewerkt aan het bijzondere ‘explosieproof’ gebouw in de Scheveningse duinen. “Het is verrassend hoeveel actief meedenken door de keten oplevert”, aldus Paul Fondse.

Lees verder

Veel winst te boeken met DBFMO-contracten

In de april-uitgave van Building Business verscheen het interview ‘Met DBFMO-contracten valt nog veel winst te boeken.’ Hierin stelt Erik Deiman, directeur bij Brink Groep: “We staan nog maar aan de vooravond van wat er mogelijk is met DBFMO-contracten. De afgelopen is jaren veel bereikt met dit type contract, maar valt er nog veel meer winst te boeken.” Erik Deiman doet concrete voorstellen.

Lees verder

Tot in de puntjes bespreken

In Bouwen aan Monumenten van april 2013 verscheen een interview met Bas Stierhout, senior projectmanager bij Brink Groep. Hierin vertelt hij over de betrokkenheid, de rol en de werkzaamheden van Brink Groep bij de verbouwing en restauratie van het Rijksmuseum. Dat bij een dergelijk complex en omvangrijk project nauwgezette begeleiding nodig is, behoeft geen verdere uitleg. “Zie ons maar als de spil die er tijdens de werkzaamheden voor zorgde dat de juiste partijen met elkaar communiceerden, dat alle informatie snel op de juiste plek was en die tevens planning en budget bewaakte”, aldus Stierhout.

Lees verder

Uit de kunst!

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: Het Rijksmuseum is op 13 april 2013 na een grondige renovatie heropend. Het resultaat: een waar meesterwerk!

Lees verder

Vier vijfde denkt niet na over contractvorm

In Cobouw van 6 april 2013 verscheen een interview met Pascal Kersten, projectmanager bij Brink Groep. In dit artikel gaat hij in op hoe belangrijk het is tijdig in het proces een afweging te maken over welke procedure het beste past bij een specifiek project. “Slechts 20 procent van de opdrachtgevers denkt vooraf goed na over de contractvorm en een bijbehorende aanbestedingsstrategie. Daardoor voelt het extra snel alsof de procedure mislukt.”

Lees verder

Goede relatie is belangrijk voor nu en later

In Cobouw van 6 april 2013 verscheen een interview met Toinja van Daal, adviseur Marketing & Communicatie bij Brink Groep. Zij vertelt hoe belangrijk het voor Brink Groep is goede contacten te onderhouden met de universiteiten. Zo sponsort Brink Groep de alumnivereniging Appellation Contrôlée van de postdoctorale opleiding Architectural Design Management Systems in Eindhoven. En maakte daarmee het 13e jaarsymposium van de ADMS mogelijk.

Lees verder

Brink Groep steunt CliniClowns

CliniClownsSinds 2008 zamelt Brink Groep lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons in. Zo hebben we sinds de start van de inzameling al 440 lege cartridges afgegeven. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar hiermee steunen we ook de CliniClowns. Mede dankzij Brink Groep heeft Eeko de Eekhoorn (mascotte vernoemd naar het gelijknamige inzamelprogramma Eeko®) onlangs een cheque ter waarde van € 40.053,05 mogen overhandigen aan CliniClowns Nederland. We dragen dit initiatief een warm hart toe. Wilt u ook bijdragen, neem dan hier een kijkje.

Onomkeerbaar proces ingezet ondanks crisis

De economische en woningbouwcrisis deden velen vrezen dat de bouw weer zou terugvallen in oud gedrag. “Dat is niet gebeurd”, zegt directievoorzitter Hans de Jonge. Wat dat betreft is hij positief verrast. Het vertrouwen in politici en bestuurders is de laatste jaren sterk gedaald. Ik hield mijn hart vast voor het vertrouwen in de bouw. Dat is echter veel minder afgenomen dan ik had verwacht. De resultaten van de Vernieuwing Bouw Monitor zijn boven verwachting goed.

Lees verder

Parlementair onderzoek Huizenprijzen

Eerste verhelderende resultaten

De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (TCH) van de Tweede Kamer gaf vorig jaar juni onderzoekconsortium RIGO/Brink Groep opdracht een integraal beeld te schetsen van factoren en actoren die de prijzen van woningen beïnvloeden. De sterke stijging van de huizenprijzen tussen 1990 – 2008 van +250%, gevolgd door een aanzienlijke daling van ruim -20% in recente jaren, vormde de aanleiding voor dit onderzoek. De resultaten werden vandaag gepresenteerd, als achtergrondstudie bij het eindrapport van de TCH zelf. Het RIGO/Brink Groep-rapport levert verhelderende resultaten op. Daar waar lange tijd gedacht werd dat in de bouwkolom onevenredig is verdiend aan de stijging van huizenprijzen, blijkt dat dit beeld moet worden genuanceerd. De prijsstijging heeft zich in elk geval voor een deel vertaald naar een toename in kwaliteit van zowel de woningen als de woonomgeving (grondexploitaties).

Lees verder

Terugblik Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 14 maart jl.

Het door gebiedsontwikkeling.nu georganiseerde Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling dat onder leiding van directievoorzitter Hans de Jonge plaatsvond op 14 maart jl in stadion de Galgenwaard te Utrecht, stelde zich uiteraard in het teken van zoeken naar nieuw perspectief.

Lees verder

Wie valt in de prijzen?

logo-gulden-feniksMet het uitreiken van de jaarlijkse Gulden Feniks prijs wil de Stichting Nationaal Renovatie Platform de fascinatie voor de gebouwde omgeving en haar (verborgen) kwaliteiten versterken. Dinsdag 2 april zijn de nominaties voor 2013 bekend gemaakt, waaronder het Rijksmuseum in Amsterdam, Strijp-S in Eindhoven en het Museumkwartier in Den Bosch. Wij zijn er trots op dat wij aan deze projecten ons steentje hebben bijgedragen.

Lees verder

Woningcorporaties: afrekening of nieuw toekomstperspectief?

In de editie van maart 2012 van Building Business verscheen de publicatie ‘Parlementaire enquête woningcorporaties: afrekening of nieuw toekomstperspectief?’. Op uitnodiging van Ernst van der Leij, senior adviseur bij Brink Groep, kwamen drie corporatiebestuurders bijeen om van gedachten te wisselen over de vraag: Wordt de parlementaire enquête woningcorporaties een collectieve afrekening met de sector waar sommigen voor vrezen, of ook een perspectief op de weg voorwaarts: de corporaties als maatschappelijke ondernemingen in de eenentwintigste eeuw? Hun conclusie: aangepakt worden is niet erg, mits daarin besloten zit hoe de corporaties de komende tijd vooruit kunnen.

Lees verder

Hans de Jonge in BNR-FD Newsroom ‘Vastgoed, waarbij begint de weg omhoog?’

Hans de Jonge Financieel DagbladOp maandag 18 maart jl was directievoorzitter Hans de Jonge live in de uitzending van BNR-FD media-café Newsroom, die plaatsvond vanuit het Amsterdamse restaurant Dauphine, om te spreken over Vastgoedbeleggingen en hun rendement; Terwijl in omringende landen vastgoedbeleggingen goed renderen, ligt vastgoed in Nederland er voor dood bij. Wat kunnen overheid en marktpartijen daaraan doen? Is NL het nieuwe Spanje of hebben we het instapmoment juist nu bereikt en gaat private equity er de komende tijd met de koopjes vandoor?

Lees verder

IBIS4Projects krijgt meer en meer voet aan de grond

De ontwikkelingen in de markt dwingen de bouwkolom tot transparantie en efficiëntie. Met de huidige technologische ontwikkelingen, zoals Cloud- en mobile oplossingen als katalysatoren, zien wij een forse toename in het gebruik van informatiemanagement- en beslissingsondersteunende systemen.

Lees verder

Hoogwaardige innovatie in huisvesting

Zojuist is een speciale uitgave van de digitale nieuwsbrief verstuurd, met als onderwerp "Brink Groep & innvire: Hoogwaardige innovatie in huisvesting". Huisvesting is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Het is niet langer een facilitaire opdracht, maar meer en meer een multidisciplinaire opgave. Brink Groep onderkent dit en een joint venture met innvire was dan ook niet meer dan een logische keus. De jonge gedreven ondernemers van innvire hebben de kennis en ervaring die nodig is voor huisvestingvraagstukken nu en in de toekomst. In deze nieuwsbrief stellen we innvire graag aan u voor!

Bekijk de digitale nieuwsbrief.


Knap werk