ibis apps

Brink Management & Advies
is onderdeel van
Brink Groep

Actueel Nieuws

Complimenten RvC voor Risicomanagement

Gisteren (donderdag 30 mei) liet woningcorporatie Eigen Haard (Amsterdam) aan de corporatiesector zien hoe zij hun vernieuwde risicomanagement hebben georganiseerd. Het podium hiervoor was de jaarlijkse Aedes Corporatiedag. De kernboodschap was: creëer een cultuur waarin eventuele risico's bespreekbaar zijn. Leer van elkaar en help om elkaars uitdagingen aan te kunnen.

Lees verder

Brink Groep behaalt ISO-14001 certificaat

Op 27 mei 2013 is Brink Groep ISO-14001 gecertificeerd. Met deze wereldwijd geaccepteerde norm voor milieubeleid worden milieurisico's van bedrijfsvoeringen beheerst en verminderd. Brink Groep grijpt de ISO-14001 norm aan om structureel en meetbaar te investeren in de verduurzaming van haar eigen bedrijfsproces én dat van haar opdrachtgevers door op unieke wijze ook haar producten en diensten te certificeren.

Lees verder

Publicatie 'Het onmogelijke mogelijk maken'

In Conceptueel, het vakblad van studievereniging Concept, is de publicatie 'Projectmanager Brink Groep - Het onmogelijke mogelijk maken' verschenen, geschreven door Arjan Horstman, projectmanager. In deze publicatie geschreven voor studenten van Universiteit Twente vertelt Arjan hoe het is om te werken bij Brink Groep en aan de nieuwbouw van Campus Hoogvliet. "De projecten die wij begeleiden doen er echt toe; het is geweldig daaraan mee te werken. Ieder project is uniek en heeft zijn eigen complexiteit."

Lees verder

Hans de Jonge treedt toe tot bestuur NRP

NRPHans de Jonge is toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Renovatie Platform (NRP). In de partnerbijeenkomst van het NRP van 8 mei jl. hebben de partners ingestemd met de voordracht van Hans. Hij gaat zijn steentje bijdragen aan de kansen voor waardecreatie die de gebouwde omgeving biedt door herontwikkeling en gebiedstransformatie.

Lees verder

Digitale nieuwsbrief mei 2013

De digitale nieuwsbrief van mei 2013 is zojuist verstuurd, met onder andere ‘Gemeente Nijmegen neemt de regie op de Waalsprong' dat verder ingaat op hoe Brink Groep gemeente Nijmegen heeft geadviseerd in het proces om te komen tot ontvlechting van de PPS ter realisatie van de gebiedsontwikkeling Waalsprong. Daarnaast aandacht voor de bijdrage van IBISapps op de Aedes Corporatiedag, hoe wij ruimte zien voor vernieuwing en anders denken. En ook de handleiding BIM die Brink Groep heeft geschreven om de samenwerking tussen de kostenadviseur en de modelleur te verbeteren komt aan bod.

Lees verder

Nieuwbouw International Criminal Court gestart

Bij het International Criminal Court (ICC) komen internationale (oorlogs)misdadigers voor de rechter. Het gerechtshof verhuist in 2015 naar een nieuwe, permanente huisvesting in Den Haag. Na enkele jaren van voorbereiding voor de nieuwbouw vond op dinsdag 16 april 2013 de zo geheten 'groundbreaking ceremony' plaats; een historische mijlpaal voor een bijzonder gebouw met een bijzonder proces.

Lees verder

Gemeente Nijmegen neemt de regie op de Waalsprong

Gemeente Nijmegen is in 1997 een PPS aangegaan met marktpartijen en corporaties om de gebiedsontwikkeling Waalsprong te realiseren: circa 12.000 woningen tussen Nijmegen en Arnhem, waarvan op dit moment circa 3.500 zijn gerealiseerd. Door ontwikkelingen in de markt is er vorig jaar voor gekozen de PPS te ontvlechten. Brink Groep heeft gemeente Nijmegen geadviseerd in het proces om te komen tot ontvlechting en onderhandelingen gevoerd met betrokken partijen.

Lees verder

Parlementair onderzoek Huizenprijzen

De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (TCH) van de Tweede Kamer gaf vorig jaar juni onderzoekconsortium RIGO/Brink Groep opdracht een integraal beeld te schetsen van factoren en actoren die de prijzen van woningen beïnvloeden. De sterke stijging van de huizenprijzen tussen 1990 – 2008 van +250%, gevolgd door een aanzienlijke daling van ruim -20% in recente jaren, vormde de aanleiding voor dit onderzoek.

Lees verder

Nieuwe samenwerkingsvormen; juist nu!

Download de PDFHoewel er door de huidige recessie nauwelijks geld is voor research dwingt diezelfde recessie de gehele bouwsector om met vernieuwende samenwerkingsvormen te komen. Juist nu moet er kritisch gekeken worden naar de werkwijzen van de afgelopen decennia. Bewust gekozen (nieuwe) bouworganisatievormen kunnen tot kostenbesparing en efficiëntie leiden. En dat zo’n keuze niet per se ingewikkeld of innovatief moet zijn, bewijzen de projecten die Brink Groep op dit vlak in de afgelopen jaren heeft gedaan. Maar hoe vindt u de beste vorm die bij uw opgave past? Binnen de veelheid van samenwerkingsvormen, bouworganisatievormen en contractvormen is het lastig kiezen. De BouworganisatieScan helpt u om de meest geschikte vorm voor uw investeringsproject te vinden.

Lees verder

Ruimte voor kansen op Aedes Corporatiedag

IBISapps is als onderdeel van Brink Groep op 30 mei hoofdsponsor van de Aedes Corporatiedag 2013 in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Lees verder

Nieuwe handleiding BIM voorkomt miscommunicatie

In de bouw worden de mogelijkheden en voordelen van BIM steeds duidelijker. Met een goede samenwerking en de juiste wijze van opslag en gebruik van relevante informatie wordt maximaal rendement behaald met BIM. In de praktijk blijkt echter dat lang niet altijd optimaal gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het BIM-proces. Met een betere afstemming tussen modelleur en kostenadviseur kan nog meer effect worden gegenereerd. Om het rendement te verhogen heeft Brink Groep een handleiding geschreven om de samenwerking tussen de kostenadviseur en de modelleur te verbeteren.

Lees verder

Green Deal: van ambitie naar realiteit

MKB-Nederland wil eind 2013 bij tenminste 480 bedrijven 20% energiebesparing realiseren en bij 20 bedrijven duurzame opwekking bewerkstelligen. In september 2012 sloot MKB-Nederland hiervoor een Green Deal met verschillende intermediaire organisaties, zoals gemeenten, provincies, brancheorganisaties, bedrijventerreinen en lokale ondernemersplatformen. Brink Groep en MKB-Nederland tekenden de Green Deal Zakelijke Dienstverlening Kantoren. Onze afspraken met het MKB vormen een onderdeel van een rijksbreed traject. Inmiddels lopen er 21 aansprekende initiatieven verspreid over het land.

Lees verder

Brink Groep sterk in cultuur!

Het is opvallend dat veel Nederlandse musea die te maken krijgen met een renovatie of bouw Brink Groep inschakelen. Het blijkt een ‘kleine wereld’ waarin tevredenheid en mooie referenties via de ouderwetse mond-tot-mondreclame worden verspreid. Brink Groep is natuurlijk trots met een opdracht als het Rijksmuseum. Met een dergelijk omvangrijk en vooral complex project kon Brink Groep haar sterke kanten laten zien. Hierna volgden het Nationaal Militair Museum, het Van Gogh museum, het Drents museum en het Vrijheidsmuseum WO2. Zo bouwt Brink Groep haar ervaring in deze branche in rap tempo uit.

Lees verder

Duurzaam op weg

Dat de economische crisis in de bouw- en vastgoedwereld zware gevolgen heeft, is inmiddels glashelder. Banen verdwijnen en financiering van vastgoed is problematisch. Ook de aandacht voor duurzaamheid lijkt tanende: de mogelijkheden om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren nemen af.

Lees verder

Branche-expert voor aanbestedingen in de bouw

Overheden en andere publiekrechtelijke organisaties, maar ook bepaalde overheidsbedrijven zijn verplicht hun inkoop te laten verlopen volgens aanbestedingsprocedures, zoals die geregeld zijn in de Aanbestedingswet 2012. De minister van Economische Zaken heeft een Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld. Deze Commissie biedt ondernemers, aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven de mogelijkheid een geschil over een aanbesteding voor te leggen voor bemiddeling of niet-bindend advies.

Lees verder

Tijdig nadenken over de juiste bouworganisatie loont!

De markt van huisvesten en bouwen is de afgelopen jaren stevig in beweging. In de bouw is een heel scala aan nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, omdat er behoefte is aan ontzorging, een betere en meer duurzame kwaliteit van huisvesten en meer flexibiliteit. Om onze klanten te ondersteunen bij het kiezen van de meest optimale samenwerkingsvorm heeft Brink Groep de BouworganisatieScan ontwikkeld.

Lees verder

NEC3 voor ICC

In Cobouw van 27 april 2013 verscheen het artikel ‘Strafhof zet nieuwe standaarden in’. In een interview vertelt Paul Fondse, senior projectmanager bij Brink Groep, over zijn ervaringen in het nieuwbouwproject van het International Criminal Court in Den Haag. Bij de bouw van het Internationale Strafhof is veel ruimte voor innovatie volgens NEC3, BIM en ‘lean’. Tijdens de bouw wordt optimaal samengewerkt aan het bijzondere ‘explosieproof’ gebouw in de Scheveningse duinen. “Het is verrassend hoeveel actief meedenken door de keten oplevert”, aldus Paul Fondse.

Lees verder

Veel winst te boeken met DBFMO-contracten

In de april-uitgave van Building Business verscheen het interview ‘Met DBFMO-contracten valt nog veel winst te boeken.’ Hierin stelt Erik Deiman, directeur bij Brink Groep: “We staan nog maar aan de vooravond van wat er mogelijk is met DBFMO-contracten. De afgelopen is jaren veel bereikt met dit type contract, maar valt er nog veel meer winst te boeken.” Erik Deiman doet concrete voorstellen.

Lees verder

Tot in de puntjes bespreken

In Bouwen aan Monumenten van april 2013 verscheen een interview met Bas Stierhout, senior projectmanager bij Brink Groep. Hierin vertelt hij over de betrokkenheid, de rol en de werkzaamheden van Brink Groep bij de verbouwing en restauratie van het Rijksmuseum. Dat bij een dergelijk complex en omvangrijk project nauwgezette begeleiding nodig is, behoeft geen verdere uitleg. “Zie ons maar als de spil die er tijdens de werkzaamheden voor zorgde dat de juiste partijen met elkaar communiceerden, dat alle informatie snel op de juiste plek was en die tevens planning en budget bewaakte”, aldus Stierhout.

Lees verder

Uit de kunst!

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: Het Rijksmuseum is op 13 april 2013 na een grondige renovatie heropend. Het resultaat: een waar meesterwerk!

Lees verder


Knap werk