ibis apps

Brink Management & Advies
is onderdeel van
Brink Groep

Actueel Nieuws

Brink Groep steunt CliniClowns

CliniClownsSinds 2008 zamelt Brink Groep lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons in. Zo hebben we sinds de start van de inzameling al 440 lege cartridges afgegeven. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar hiermee steunen we ook de CliniClowns. Mede dankzij Brink Groep heeft Eeko de Eekhoorn (mascotte vernoemd naar het gelijknamige inzamelprogramma Eeko®) onlangs een cheque ter waarde van € 40.053,05 mogen overhandigen aan CliniClowns Nederland. We dragen dit initiatief een warm hart toe. Wilt u ook bijdragen, neem dan hier een kijkje.

Onomkeerbaar proces ingezet ondanks crisis

De economische en woningbouwcrisis deden velen vrezen dat de bouw weer zou terugvallen in oud gedrag. “Dat is niet gebeurd”, zegt directievoorzitter Hans de Jonge. Wat dat betreft is hij positief verrast. Het vertrouwen in politici en bestuurders is de laatste jaren sterk gedaald. Ik hield mijn hart vast voor het vertrouwen in de bouw. Dat is echter veel minder afgenomen dan ik had verwacht. De resultaten van de Vernieuwing Bouw Monitor zijn boven verwachting goed.

Lees verder

Parlementair onderzoek Huizenprijzen

Eerste verhelderende resultaten

De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (TCH) van de Tweede Kamer gaf vorig jaar juni onderzoekconsortium RIGO/Brink Groep opdracht een integraal beeld te schetsen van factoren en actoren die de prijzen van woningen beïnvloeden. De sterke stijging van de huizenprijzen tussen 1990 – 2008 van +250%, gevolgd door een aanzienlijke daling van ruim -20% in recente jaren, vormde de aanleiding voor dit onderzoek. De resultaten werden vandaag gepresenteerd, als achtergrondstudie bij het eindrapport van de TCH zelf. Het RIGO/Brink Groep-rapport levert verhelderende resultaten op. Daar waar lange tijd gedacht werd dat in de bouwkolom onevenredig is verdiend aan de stijging van huizenprijzen, blijkt dat dit beeld moet worden genuanceerd. De prijsstijging heeft zich in elk geval voor een deel vertaald naar een toename in kwaliteit van zowel de woningen als de woonomgeving (grondexploitaties).

Lees verder

Terugblik Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 14 maart jl.

Het door gebiedsontwikkeling.nu georganiseerde Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling dat onder leiding van directievoorzitter Hans de Jonge plaatsvond op 14 maart jl in stadion de Galgenwaard te Utrecht, stelde zich uiteraard in het teken van zoeken naar nieuw perspectief.

Lees verder

Wie valt in de prijzen?

logo-gulden-feniksMet het uitreiken van de jaarlijkse Gulden Feniks prijs wil de Stichting Nationaal Renovatie Platform de fascinatie voor de gebouwde omgeving en haar (verborgen) kwaliteiten versterken. Dinsdag 2 april zijn de nominaties voor 2013 bekend gemaakt, waaronder het Rijksmuseum in Amsterdam, Strijp-S in Eindhoven en het Museumkwartier in Den Bosch. Wij zijn er trots op dat wij aan deze projecten ons steentje hebben bijgedragen.

Lees verder

Woningcorporaties: afrekening of nieuw toekomstperspectief?

In de editie van maart 2012 van Building Business verscheen de publicatie ‘Parlementaire enquête woningcorporaties: afrekening of nieuw toekomstperspectief?’. Op uitnodiging van Ernst van der Leij, senior adviseur bij Brink Groep, kwamen drie corporatiebestuurders bijeen om van gedachten te wisselen over de vraag: Wordt de parlementaire enquête woningcorporaties een collectieve afrekening met de sector waar sommigen voor vrezen, of ook een perspectief op de weg voorwaarts: de corporaties als maatschappelijke ondernemingen in de eenentwintigste eeuw? Hun conclusie: aangepakt worden is niet erg, mits daarin besloten zit hoe de corporaties de komende tijd vooruit kunnen.

Lees verder

Hans de Jonge in BNR-FD Newsroom ‘Vastgoed, waarbij begint de weg omhoog?’

Hans de Jonge Financieel DagbladOp maandag 18 maart jl was directievoorzitter Hans de Jonge live in de uitzending van BNR-FD media-café Newsroom, die plaatsvond vanuit het Amsterdamse restaurant Dauphine, om te spreken over Vastgoedbeleggingen en hun rendement; Terwijl in omringende landen vastgoedbeleggingen goed renderen, ligt vastgoed in Nederland er voor dood bij. Wat kunnen overheid en marktpartijen daaraan doen? Is NL het nieuwe Spanje of hebben we het instapmoment juist nu bereikt en gaat private equity er de komende tijd met de koopjes vandoor?

Lees verder

IBIS4Projects krijgt meer en meer voet aan de grond

De ontwikkelingen in de markt dwingen de bouwkolom tot transparantie en efficiëntie. Met de huidige technologische ontwikkelingen, zoals Cloud- en mobile oplossingen als katalysatoren, zien wij een forse toename in het gebruik van informatiemanagement- en beslissingsondersteunende systemen.

Lees verder

Hoogwaardige innovatie in huisvesting

Zojuist is een speciale uitgave van de digitale nieuwsbrief verstuurd, met als onderwerp "Brink Groep & innvire: Hoogwaardige innovatie in huisvesting". Huisvesting is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Het is niet langer een facilitaire opdracht, maar meer en meer een multidisciplinaire opgave. Brink Groep onderkent dit en een joint venture met innvire was dan ook niet meer dan een logische keus. De jonge gedreven ondernemers van innvire hebben de kennis en ervaring die nodig is voor huisvestingvraagstukken nu en in de toekomst. In deze nieuwsbrief stellen we innvire graag aan u voor!

Bekijk de digitale nieuwsbrief.

innvire, hoogwaardige innovatie in huisvesting

Invire De wereld verandert steeds sneller. De ontwikkeling van technologie heeft grote impact gehad op de evolutie van huisvesting. De intrede van plaats en tijd onafhankelijk werken en het inrichten van werkomgevingen naar activiteiten vraagt om meer kennis van organisatie, cultuur en werk. Waar voorheen huisvestingsvraagstukken meer vanuit het gebouw bezien werden, zijn huidige huisvestingsvraagstukken een complexe puzzel van organisatie visie, werkstijl en een resultaatgerichte werkomgeving.

Lees verder

Snelle basis om werkomgeving structureel te verbeteren

WPA Work Place Analytics is het meest accurate gereedschap om snel inzicht te krijgen in werkomgevingsbehoeften; werkplekken, middelen en meters. Via WPA krijgt u kwantitatieve input van uw medewerkers over hun manier van werken, welke activiteiten zij primair doen en de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Daarnaast meet WPA (on)tevredenheid en maakt inzichtelijk waarom medewerkers tevreden of ontevreden zijn. Er wordt gemeten wat mensen nodig hebben om hun doelen te bereiken. Allemaal gegevens die WPA voor 100, maar ook voor 10.000 medewerkers in relatief korte tijd in kaart brengt.

Lees verder

Vlekkeloos fuseren voor de Rabobank regio Maastricht

De Rabobank Maastricht wilde een nieuw hoofdkantoor. Eigenlijk een dienstencentrum van waaruit alle financiële producten konden worden aangeboden. Verschillende vestigingen uit de omgeving besloten samen te gaan in één nieuwe organisatie, één nieuwe vestiging. De Rabobank stond een werkomgeving voor met flexibele werkplekken in diverse hoedanigheden. Interactie tussen medewerkers werd het uitgangspunt. De architect bedacht een gebouw zonder verdiepingen waarbij verschillende vloeren, trapsgewijs omhoog gingen, zodat alle werkplekken met elkaar in verbinding zouden staan.

Lees verder

Huisvesten of voortdurend beter presteren?

InvireHuisvesting kan veel meer opleveren dan puur een werkplek voor werknemers. Een werkplek kost geld, maar vergeet niet dat een medewerker zomaar 5 keer zoveel per jaar kan kosten. Als deze mensen 10% beter presteren in een prettige omgeving levert dat veel op. Belangrijk is dat je moet doorgronden wat de impact is van huisvesting op de performance van een organisatie.

Lees verder

Zonder richting geen resultaat

InvireZonder helder doel is innoveren onmogelijk. "Soms weten bedrijven heel goed wat ze willen. Bij andere bedrijven moeten we eerst de ambitie boven water zien te krijgen. Onze ervaring is dat het altijd lukt." vertelt Eelco Voogd van innvire.

Lees verder

Effectief van visie naar Programma van Eisen

Programma van EisenIn een Programma van Eisen leg je exact vast wat er nodig is. Iets waar de collega's van Brink Groep heel goed in zijn. De expertise van innvire ligt vooral in de fase die vooraf gaat aan het PvE. Een vaag gebied waar visie, ambities en doelstellingen elkaar ontmoeten. Hoe ga je een nieuw of bestaand pand nou echt gebruiken? Er is inzicht nodig in de dynamiek van een organisatie, inzicht in het soort werk dat er gedaan wordt, inzicht in formatieplannen enzovoort. Voor innvire is het essentieel dat we echt snappen wie nou die mensen zijn die bij een organisatie werken. "We maken als het ware een röntgenfoto van een organisatie", legt Ilya Devèrs van innvire uit.

Lees verder

Van inzicht naar vlekkenplan en werkstijl

Inzicht naar vlekkenplan en werkstijlWe zijn in staat om organisatie-inzichten te vertalen naar concepten op het vlak van werkstijlen en werkomgevingen. Dat laatste gebeurt in het algemeen in goed overleg met de architect. Het vertalen van die inzichten naar vlekkenplannen is een stap die goed past bij de skills van innvire. Het gaat dan niet om stoelen en tafels, maar om hoe een gebouw beweegt. Alle inzichten die via eerdere werkplekanalyses verkregen zijn, worden vertaald naar één concept. Dat gaat over de nabijheid van teams, de uitstraling van een onderneming, de vertaling van het merk, hoe wil een opdrachtgever zijn producten laten zien. Maar ook het onderhoud en de kosten daarvan spelen dan een rol.

Lees verder

Communicatie als smeerolie voor verbeteringen

Communicatie als smeerolie voor verbeteringDe transformatie ofwel verandering die een bedrijf doormaakt moet communicatief worden ondersteund om te kunnen slagen. Hierin ligt het verschil tussen inspirerende plaatjes en adviezen en daadwerkelijke verbeteringen. Veranderen van huisvesting is een proces van loslaten en nieuwe situatie aanvaarden. Dit betekent dat mensen begeleid moeten worden in het succesvol transformeren naar een beter werkende organisatie.

Lees verder

Grote belangstelling voor IBIS-software

cloudIn tegenstelling tot berichtgeving over andere softwareleveranciers die zich verveelden op de Bouw & ICT 2013 beurs, was er bij Brink Groep grote belangstelling voor de IBIS-software. Zij hebben dit keer ook meer softwarelicenties en abonnementen op de beurs verkocht dan vorige edities. Volgens businessunitmanager Jeroen van de Laar zijn de belangrijkste redenen daarvoor het al jaren gestaag groeiend aantal IBIS-gebruikers en het nieuwe Cloudaanbod.

Lees verder

Innovatieprijs FRESH & Brink Groep

De bouw- en vastgoedsector staat voor grote vernieuwingsopgaven. Opgaven waarbij een frisse blik goed van pas komt en bestaande denkpatronen doorbroken worden. Ook de manier waarop partijen decennia lang met (of tegenover) elkaar hebben samengewerkt en waarop risico’s, financiering, verantwoordelijkheden, rollen en taken zijn verdeeld, is niet meer vanzelfsprekend. Welk alternatief voor de huidige ‘innovatieve’ contractvormen (PPS, DBFMO, DB, alliantie, prestatiecontract) zou in de huidige markt écht de verandering kunnen maken?

Lees verder

Kop van Zuid kandidaat voor Harvard-prijs

Samen met veel andere partijen werkt Brink Groep met plezier aan en in het gebied Kop van Zuid in Rotterdam. Harvard Graduate School of Design heeft dit gebied genomineerd voor de Veronica Rudge Green Prize in Urban Design. Deze prestigieuze, internationale prijs wordt elke drie jaar uitgereikt aan de beste gebiedsontwikkeling ter wereld.

Lees verder


Knap werk