ibis apps

Brink Management & Advies
is onderdeel van
Brink Groep

Actueel Nieuws

Inzicht in prestaties woningvoorraad corporaties

Op de website van CorporatieGids verscheen het artikel ‘Inzicht in prestaties woningvoorraad corporaties’ van Gerard Brugel, senior kostenadviseur bij Brink Groep. Brugel behandelt in dit artikel hoe met het efficiënte werkproces van Brink Groep woningcorporaties tegen acceptabele kosten een betrouwbaar beeld kan worden gegeven van de onderhoudsconditie en –kosten van hun gehele portefeuille. Brink Groep zette deze methode in voor de Utrechtse corporatie Mitros, die van haar 30.000 OnroerendGoedEenheden (OGE’s) graag een uitgebreid en betrouwbaar beeld wilde hebben.

Lees verder

Risicodashboard: beperk risico’s en verzilver kansen!

Het beheersen van onzekerheden is een onmisbaar onderdeel van de hedendaagse sturing in GWW- en bouwprojecten. Niet alleen om de risico's te beperken, maar ook voor het verzilveren van kansen. Immers, de markt is concurrerend. Hoe krijgt u inzicht in de prioriteiten en succesfactoren van uw projecten? Het risicodashboard van Brink Groep biedt uitkomst.

Lees verder

Digitale nieuwsbrief juni 2013

De digitale nieuwsbrief van juni 2013 is zojuist verstuurd, met onder andere 'Nog vele wegen open voor corporatiesector' dat verder ingaat op de kansen die Brink Groep voor de sector ziet. Want, "Waarom stoppen met investeren als het ook anders kan?" Daarnaast aandacht voor de BREEAM-NL analyse die wij uitvoerden om UvA sturing en richting te geven in welke duurzaamheidsambitie haalbaar is voor hun monumentale panden. Tevens in deze nieuwsbrief aandacht voor een bijzondere herbestemming: van oude boerderijen tot woon-zorgcomplex.

Lees verder

Gemeenten verspillen miljoenen met vastgoed

De ruim 400 Nederlandse gemeenten verspillen jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro doordat ze inefficiënt omgaan met hun vastgoed. Veel gemeenten kunnen nog een flinke verbeterslag maken als het gaat om het professionaliseren van de vastgoedsturing. Dit blijkt uit een rapport van de TU Delft. Nieuwsuur besteedde hier op 17 juni 2013 aandacht aan. In de uitzending komt onder meer Hans de Jonge aan het woord, hoogleraar aan de TU Delft en directievoorzitter van Brink Groep.

Lees verder

Nog vele wegen open voor corporatiesector

De corporatiesector staat al geruime tijd in de belangstelling. In het vorig jaar gesloten regeerakkoord werden de plannen voor de komende periode al zichtbaar: ‘Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed.’ Minister Blok lanceert hiervoor inmiddels voorstellen waarvoor de sector niet altijd warm loopt en die tot veel discussies leiden. De focus blijft hoe dan ook: hoe gaan we verder? Brink Groep denkt graag met de corporaties mee en toonde haar betrokkenheid door de aanwezigen op de Aedes-corporatiedag op 30 mei jl. in twee workshops bij te praten over portefeuille- en risicomanagement. Conclusie: er is nog veel mogelijk en er staan nog vele wegen open.

Lees verder

Rationele keuzes verduurzaming dankzij BREEAM analyse

Om sturing en inzicht te geven in welke duurzaamheidsambitie haalbaar is voor monumentale gebouwen van Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft Brink Groep een BREEAM-NL analyse uitgevoerd. Met behulp van deze analyse is het voor de UvA mogelijk onderbouwd keuzes te maken voor het (verder) verduurzamen van enkele monumentale gebouwen in de Binnenstadcampus. De daaraan gekoppelde financiële consequenties zijn meteen duidelijk.

Lees verder

Herbestemmen: van oude boerderijen tot zorgcomplex

In de gemeente Wijchen staan twee monumentale boerderijen, genaamd De Vormer en Het Vormer. Beide zijn het bezit van een stichting, die zich al sinds 1330 inzet voor het welzijn van bejaarden. Brink Groep is door de provisoren van deze stichting gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijke herontwikkeling van deze boerderijen naar een woon-zorgcomplex. Om een verantwoorde investeringsbeslissing te kunnen nemen is inzicht nodig in de totale levensduurkosten. Het advies van Brink Groep richt zich niet alleen op de kosten en het investeringsbudget van een project, ook de onderhoudskosten, exploitatiekosten én de opbrengsten spelen een belangrijke rol. Het gaat om een pro-actieve sturing om de optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit te bereiken.

Lees verder

Volop ontwikkeling in projecten Zoetermeer

Brink Groep heeft in opdracht van de Gemeente Zoetermeer de kar getrokken voor twee ontwikkelingsprojecten: ‘Ontwikkeling Boerhaavelaan’ en ‘Uitbreiding Centrum-Oost’. In 2006 waren samenwerkingsovereenkomsten getekend voor beide projecten, maar het maken van vervolgafspraken was vertraagd. Omwonenden hadden bezwaren, de plannen hebben last van de vastgoedcrisis en de samenwerking stagneerde. Senior adviseur Michel van Rhee wist de emoties die speelden weer terug te brengen naar de inhoud en kreeg de belanghebbende partijen op één lijn.

Lees verder

Kennisdeling is een must

Brink Groep is ervan overtuigd dat het delen van visies, kennis en praktijkervaringen een must is om als sector vooruitgang te blijven boeken. Door kennisdeling ontwikkelen we sneller nieuwe concepten, slimmere technieken en efficiëntere werkwijzen. Via opleidingen, blogs, social media en publicaties in vakbladen delen wij onze kennis en ervaringen dan ook graag. Zie hier een selectie van onze meest recente publicaties in vakbladen en de link naar het volledige overzicht.

Lees verder

Philips kiest met Breitner-toren voor duurzaamheid

Tien jaar na de intrek van haar hoofdkantoor in de Breitner-toren in Amsterdam verliep de huurovereenkomst en stond Koninklijke Philips voor een uitdaging. De wens van Philips was om in de Breitner-toren te blijven, maar dan moest het gebouw wel zo duurzaam mogelijk worden aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Brink Groep heeft Philips bij de besluitvorming hierover geadviseerd door het uitvoeren van integrale haalbaarheidsanalyses en het bieden van ondersteuning in de dealmaking.

Lees verder

Extra nieuwsbrief Gemeenten

De ruim 400 Nederlandse gemeenten verspillen jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro doordat ze inefficiënt omgaan met hun vastgoed. Veel gemeenten kunnen nog een flinke verbeterslag maken als het gaat om het professionaliseren van de vastgoedsturing. Nieuwsuur besteedde hier op 17 juni 2013 aandacht aan. In de uitzending kwam onder meer Hans de Jonge aan het woord, hoogleraar aan de TU Delft en directievoorzitter van Brink Groep.

Lees verder

Zonder gegevens geen sturing

Het gemeentelijk vastgoed is een wirwar van administraties. Het verrast niet dat de gemeente Amsterdam na inventarisatie 1.000 gebouwen meer heeft dan gedacht. Dat vastgoed is in de loop van de jaren in verschillende beleidssectoren ontwikkeld en verzameld. Een toevallige samenstelling die niet altijd past bij de maatschappelijke doelen van vandaag. Maar ook een vastgoedportefeuille waarvan gegevens in verschillende systemen zijn verwerkt en waar andere definities zijn gehanteerd. Dat maakt het bijna onmogelijk om snel te reageren op de vragen van vandaag. Laat staan dat het lukt om oude beleidssilo’s te slechten.

Lees verder

IBISapps Direction automatisch gekoppeld met Planon en Key2Financiën

IBISapps heeft voor Direction een koppeling gerealiseerd met de primaire systemen Planon en Key2Financiën. Direction is een applicatie die gemeenten helpt richting te geven aan de vastgoedstrategie. Door de dagelijkse koppeling van data heeft de gebruiker in Direction altijd zicht op de meeste actuele vastgoedinformatie en financiële gegevens. En dat is van elementair belang voor het sturen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Lees verder

Mouwen opstropen

In april verscheen de CBS-Bedrijfsbarometer, een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met daarin een interview met Paul Beyersbergen, directeur bij Brink Groep. In deze editie vertelt Paul hoe Brink Groep in de huidige economische zware tijden nog altijd goede resultaten weet te behalen en: “We deinzen er niet voor terug de mouwen op te stropen.”

Lees verder

Brink Groep zoekt MKB-ondernemers

In de mei-editie van Duurzaam Gebouwd verscheen het artikel ‘Brink Groep zoekt MKB-ondernemers’.
Via de nationale groene groeistrategie werken MKB-Nederland en VNO-NCW met het kabinet aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Deze aanpak is bedoeld om concrete knelpunten te slechten die MKB-ondernemers tegenkomen bij het realiseren van duurzaamheidsinitiatieven. Als intermediair geeft Brink Groep invulling aan de Green Deal Zakelijke Dienstverlening, waarbij de focus ligt op verduurzamen van bestaand kantoorvastgoed.

Lees verder

Architecten als alleskunners

In deze tijd van crisis en ‘nieuw opdrachtgeverschap’ lijken architecten steeds meer rollen op zich te nemen. Behalve als ontwerper profileren zij zich onder meer als initiator en procesmanager. Hoe kijken een ontwikkelaar, een adviseur en een hoogleraar tegen deze trend aan? Lees wat onder andere Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Vastgoed aan de TU Delft hierover zegt in de publicatie van het BNA Blad van juni 2013.

Lees verder

Pas je aan of ga ten onder

In het Financieele Dagblad van 3 juni 2013 verscheen de column ‘Pas je aan of ga ten onder’ van Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Vastgoed aan de TU-Delft. In deze column wordt ingegaan in op nieuwe initiatieven die ontstaan als gevolg van de economische crisis. In hoog tempo ontstaan nieuwe bedrijven voor nieuwe vraagstukken. “Ook al is het koud, de lente komt eraan,” aldus Hans de Jonge.

Lees verder

Betere leerprestaties door gebruik van daglicht

In de mei-uitgave van Duurzaam Gebouwd verscheen het artikel ‘Betere leerprestaties door gebruik van daglicht’, geschreven door Wouter Roemaat, projectmanager bouwmanagement en huisvestingsadvies bij Brink Groep. Wouter betoogt in dit artikel dat het belangrijk is dat alle aspecten die van invloed zijn op de leerprestaties optimaal zijn ingericht. Hierbij gaat het dan ook niet alleen om het onderwijs zelf, maar ook om de onderwijshuisvesting.

Lees verder

Direction biedt Enschede meerwaarde

Gemeente Enschede aan de slag met DirectionGemeente Enschede heeft gekozen voor Direction als tool voor de ondersteuning van het proces van vastgoedsturing. De positieve ervaringen met Brink Groep in het verleden en de compleetheid van Direction heeft de gemeente tot dit besluit doen komen, aldus Jan Kappers (destijds Hoofd Vastgoed, nu Projectleider Regionalisering Vastgoed (Netwerkstad Twente)).

Lees verder

Nieuwe stap in ontwikkeling Boerhaavelaan

BoerhaavelaanEr is een nieuwe stap gezet in de ontwikkelplannen van de Boerhaavelaan. Het gebied tussen het station Zoetermeer en het centrum krijgt hiermee een flinke facelift. Op woensdag 29 mei ondertekende Bé Emmens (wethouder Ruimtelijke Ordening) samen met projectontwikkelaar Breevast een overeenkomst om de afspraken voor de ontwikkeling officieel vast te leggen. Het gaat om het gebied dat ligt tussen het station Zoetermeer en de Van Leeuwenhoeklaan dat omsloten wordt door de Boerhaavelaan en de Afrikaweg. Er komt een gemengd programma van kantoren, woningen en diverse voorzieningen.

Lees verder


Knap werk