Duurzaam op weg

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Brink Groep continu een balans vinden in de zorg voor de 3 P’s: People, Planet en Profit. In de achterliggende jaren hebben we al veel bereikt, maar voor de komende jaren is de lat nog hoger gelegd en wel op de volgende punten:

  • Een CO2-neutrale bedrijfsvoering (Planet)
  • Expertise duurzaamheid (Profit)
  • Welzijn van mensen (People)

Brink Groep is ISO-14001 gecertificeerd. Onze bedrijven Kontek en
Brink Management & Advies zijn ISO 9001 gecertificeerd.

We motiveren, inspireren en activeren andere ondernemingen ook te verduurzamen. En we streven continu naar uitwisseling van kennis, ontwikkelen (reken)modellen en ondersteunende instrumenten om duurzaamheid in projecten mogelijk te maken. Meer weten?