28 mei 2014

Symposium ‘Grip op publieke projecten’

Op donderdagmiddag 4 september 2014 vindt op initiatief van Gemeente Leidschendam-Voorburg het symposium ‘Grip op publieke projecten’ plaats. Het thema grip wordt vanuit verschillende disciplines benaderd. Vanuit het ruimtelijk domein, de projectbeheersing, visuele vormgeving, scrummethodiek en rapportagemethodiek. Werkt u bij een publieke organisatie? Wilt u meer grip op uw projecten? Dan is het symposium interessant voor u.

Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep, verzorgt als een van de betrokken partners de workshop Grip op ruimtelijke projecten: hoe krijg je als overheid meer grip op het ontwikkelen en realiseren van vastgoed.

Michel van Rhee deelt tijdens de workshop zijn visie over hoe gemeentelijke overheden met de sterk gewijzigde marktvraag, die veelal geleid heeft tot een voorzichtigere, risicomijdende, faciliterende houding, hun faciliterende rol optimaal kunnen benutten.
Paul Fondse haakt in op bouwopgaven zoals renovatie, nieuwbouw en sloop/vervangende nieuwbouw, waarbij grip van essentieel belang is. Een gedegen risicoanalyse maakt het project inzichtelijk, van waaruit de belangrijke keuze voor best passende contractvorm gemaakt moet worden. Deze keuze heeft grote invloed op de inrichting van het proces en de wijze waarop we grip hebben op het bouwproject.
U gaat naar huis met frisse ideeën en praktische handvatten!

Naast een inhoudelijke verdieping biedt het symposium ruimte om nieuwe mensen te ontmoeten en oude contacten op te halen. Bijvoorbeeld tijdens de lunch en borrel.

Bent u benieuwd? U vindt hier het programma en het aanmeldformulier. Deelname is gratis.