09 juli 2014

Professioneel opdrachtgeverschap en ketensamenwerking

Het toepassen van ketensamenwerking in de vastgoedsector krijgt steeds meer aandacht. Dit is een goede ontwikkeling aangezien op dit vlak aanzienlijke meerwaarde te behalen is. Om de kennis rondom dit thema te versnellen heeft Deloitte Real Estate Consulting het Executive Platform Ketensamenwerking (Midden) op Nyenrode Business Universiteit opgericht. Onze directievoorzitter Hans de Jonge, gaf op 21 mei 2014 een lezing over de relatie tussen professioneel opdrachtgeverschap en ketensamenwerking.

Bekijk de lezing in onderstaande film.

Over Platform Ketensamenwerking

Het platform Ketensamenwerking is bedoeld voor (vastgoed) directeuren uit alle schakels van de keten. Hierbij moet men denken aan opdrachtgevers zoals corporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, maar ook aan bouwondernemingen, installateurs, leveranciers, architecten etc. Dit betekent overigens niet dat het middle management niet belangrijk is, maar ketensamenwerking kan pas slagen als het gedragen en begrepen wordt op het hoogste niveau in de onderneming. Zolang het gedachtegoed daar niet op de strategische agenda staat, zal het nog heel lang duren voordat de faalkosten in Nederland (geschat op 5 – 35% van de life cycle kosten) significant gaan dalen.

Lees meer