17 juli 2014

Bedrijfsleven en overheid presenteren rapport ‘Gebouwen met toekomstwaarde’

VNO-NCW en MKB Nederland hebben Brink Management & Advies opdracht gegeven een gedragen bepalingsmethode te ontwikkelen voor het adaptief vermogen van gebouwen. In juli 2014 is in samenwerking met de rijksoverheid het rapport ‘Gebouwen met toekomstwaarde’ uitgekomen.

Aanleiding voor dit rapport is dat steeds vaker in de markt en bij overheden de vraag opsteekt hoe gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen. Dit wordt mede ingegeven door ontwikkelingen als de leegstandproblematiek en de wens tot verdere verduurzaming via een circulaire economie. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als een gebouw eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik, ook wel adaptief vermogen genoemd.

Een knelpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers tegenaan lopen, is het ontbreken van een breed gedragen methode met criteria waaraan een gebouw moet voldoen om in levenscyclus ander gebruik mogelijk te maken. Vanuit deze gedachte is een publiek-private samenwerking gestart voor het project ‘Gebouwen met toekomstwaarde!’.

Het project draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling van de rijksoverheid om al in de ontwerpfase rekening te kunnen houden met het langer in de keten houden van gebouwen en bouwmaterialen. Het rapport vormt daarmee een handreiking aan alle betrokken partijen in de markt en overheid. Het is nadrukkelijk geen regulering of normering, maar een vrijwillig te benutten methode. Bij de ontwikkeling is veel waarde gehecht aan het creëren van draagvlak in de bouwsector en bij andere stakeholders. Om dit te realiseren zijn deskundigen betrokken, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk.

Inhoud rapport

De methode ’Gebouwen met Toekomstwaarde’ beschrijft voor eigenaren en investeerders in vastgoed, hoe zij eisen kunnen stellen aan en een oordeel kunnen vellen over de toekomstwaarde van nieuwe of bestaande gebouwen vanuit het perspectief van adaptief vermogen, financieel rendement en duurzaamheid. Aan de hand van vragen en aandachtspunten leidt de methode de lezer stapsgewijs langs cruciale vragen die moeten worden beantwoord om de toekomstwaarde van (het ontwerp van) een gebouw te bepalen. Hierbij is gestreefd naar een volledige en complete set aan indicatoren, die draagvlak kent en herkend wordt in de praktijk. De methode is in opdracht van de genoemde partijen ontwikkeld door Brink Management & Advies, in samenwerking met het Centrum voor Procesinnovatie in de Bouw (CPI) van de TU Delft.

Vervolg

In het najaar van 2014 zal het rapport formeel worden gepresenteerd in een bijeenkomst waar partijen vanuit diverse invalshoeken nut en noodzaak van bouwen met toekomstwaarde zullen belichten. Meer informatie hierover is te vinden op www.adaptiefvermogen.nl. Hier kan ook het volledige rapport worden gedownload.

Specialisten

Marleen Hermans 06 51 55 14 09 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evi van Rijn 06 55 32 82 23 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.