07 november 2014

Duurzaam Gebouwd Congres – 13 november 2014 (MECC, Maastricht)

‘Samen duurzaam renoveren en transformeren’ is het thema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2014. Het thema sluit goed aan op de uitdagingen waar wij allen in de integrale bouw- en vastgoedbranche voor staan. Het duurzaamheidsvraagstuk is voor ons inmiddels een voorwaarde geworden bij de transformatie, renovatie en het hergebruik van bestaand vastgoed. Vanuit platform Duurzaam Gebouwd wordt het versnellen van de duurzaamheidsopgave aangejaagd door het delen van kennis en het bieden van een netwerk tussen alle betrokken stakeholders. Wij gaan graag samen op zoek naar de benodigde vernieuwing en verduurzaming. Voor het derde jaar op rij zijn we eventpartner van dit congres.

Tijdens het congres zal onze directievoorzitter Hans de Jonge in een keynote ingaan op de uitdaging en oplossingsrichtingen van de duurzame transformatie. Daarnaast zullen onder andere belangrijke stakeholders (waaronder Maxime Verhagen) uit de brede bouw- en vastgoedsector met elkaar de discussie aangaan over ketensamenwerking. Tijdens de middag zal collega Jim Teunizen samen met Eelco Ouwerkerk een workshop verzorgen met als onderwerp “Energieneutrale huisvesting levert meer op!”. We sparren graag verder met u tijdens de diverse netwerkmomenten of op onze stand over de gezamenlijk opgave duurzaam renoveren en transformeren.

10.00 Keynote: "Duurzame Transformatie: uitdaging en oplossingsrichtingen" Hans de Jonge, hoogleraar Vastgoed TU Delft & directievoorzitter Brink Groep
14.25 Workshop: Energieneutrale huisvesting levert meer op!

Workshop: Energieneutrale huisvesting levert meer op!

Het programma Kantoor vol Energie is dé aanjager van vraag en aanbod naar energieneutrale kantoorhuisvesting. Het levert een bijdrage aan de creatie van marktcondities om betaalbaar en op grote schaal bestaande kantoren te renoveren naar kantoren die energie neutraal zijn of zelfs energie leveren. De eindgebruiker staat hierbij centraal. Energieneutraliteit is daarbij geen doel op zich, maar middel om te komen tot kostenbesparing en meer opbrengsten. Huisvesting moet daarbij niet worden gezien als kostenpost, maar als bedrijfsmiddel.

Op basis van vier vraagprofielen laten wij u meedenken over de mogelijkheden van energieneutrale kantoorrenovatie:

  • -Het nieuwe standaardkantoor: de economische benadering
  • -Het netwerkhuis: de werkplek als beleving
  • -The Brand Building: kantoor als identiteit
  • -Het meest duurzame kantoor: MVO als ontwerpprincipe

Het oude ‘vastgoed-denken’ wordt verrijkt met meerwaarden voor gebruikers op het gebied van arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim, imagoverbetering en adaptief vermogen. Wij vragen u actief deel te nemen met als resultaat van de workshop dat u inzicht heeft welke energieneutrale propositie bij u past!

Collega Jim Teunizen, adviseur bij Brink Management & Advies en tevens lid van het Expertteam van Energiesprong, !MPULS, verzorgt de workshop samen met Eelco Ouwerkerk, Programmamanager Kantoren voor Energiesprong - Kantoor vol Energie.