16 april 2018

Extra steun voor een bijzonder project in Oss

Een extra steentje bijdragen aan een mooiere, betere, duurzamere wereld, dat steunen wij bij Brink Groep graag. Dat doen we onder meer via onze MBO-commissie (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen), die bestaat uit collega’s. Iedere medewerker kan bij deze commissie een aanvraag indienen voor ondersteuning van een goed doel waarvoor hij of zij zich persoonlijk inzet. Collega Rob van den Berg is al langere tijd betrokken bij Stichting Elzeneindhuis van Slowcare. Een bijzonder project dat onlangs, via de MBO-commissie, aanvullende steun ontving van Rob met een schenking van € 2.500,-.

Stichting Elzeneindhuis van Slowcare is een initiatief in Oss. Het werd opgericht door ouders van kinderen met een beperking. Het doel: dagbesteding en een woonomgeving realiseren voor mensen met een beperking (variërend van een zeer laag niveau tot een hoger niveau).

De stichting bouwt in samenwerking met de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant en particulieren een leegstaande school in Oss om tot 24 appartementen met ruimte voor dagbesteding. Collega Rob van den Berg zet daarbij zijn kennis in bij het bouwproces, de werving en het kwaliteitsmanagement. We zijn trots dat we hem en de andere betrokkenen kunnen helpen met een donatie van €2.500.

Energieneutraal gebouw

Halverwege februari trokken de eerste bewoners na de (ver)nieuwbouw van het eerste deel van het Elzeneindhuis in Oss in. De oplevering van het tweede- en derde deel van de (ver)nieuwbouw staat gepland vanaf april. Het bestaande leegstaande schoolgebouw uit de jaren ’70 werd volledig verbouwd tot energieneutraal gebouw met 24 appartementen, een therapeutisch bad en voorzieningen voor het faciliteren van de dagbesteding voor 24 deelnemers.

Voor de inrichting van de buitenruimte

Rob overhandigde onlangs persoonlijk de cheque aan de initiatiefnemers, Lucian en Ingeborg van Heumen. Daar waren uiteraard ook de bewoners bij! De donatie wordt gebruikt voor de inrichting van de buitenruimte, zoals een speelvoorziening en opslaglocatie voor rolstoelen.