06 juni 2018

Provada-debat: Investeren in klimaatbestendig vastgoed: waarom zou je?

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie spoort overheden aan om meer tempo te maken met het klimaatbestendig inrichten van steden en dorpen. Gaat dat lukken en levert het ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en investeerders iets extra’s op of kost de investering in ‘weerbaarheid en veerkracht’ hen vooral geld? Onze directievoorzitter Hans de Jonge modereert donderdag 7 juni een debat hierover op de Provada. Het belooft een echte discussie te worden: over de lange versus de korte termijn, businesscases, urgentie en de rol van de overheid en private partijen.

Het was niet mis, de hoosbuien die de afgelopen weken weer op allerlei plekken in het land straten en kelders deden onderlopen. Het extreme weer en de wateroverlast die er het gevolg van was, maakten ons wederom duidelijk dat klimaatverandering gevolgen heeft voor ruimtelijke ontwikkeling. We moeten maatregelen nemen, maar hoe?

Nog slechts 2½ jaar de tijd


Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben overheden nog slechts 2½ jaar de tijd om hiervoor een breed gedragen beleid en uitvoeringsagenda uit te werken. Hoe realistisch is die doelstelling? Waarom zouden private partijen – die samen 60-70% van de gebouwde omgeving in handen hebben – hun investeringsagenda hierop aanpassen? Daarover gaat het debat Investeren in klimaatbestendig vastgoed – waarom zou u? op donderdag 7 juni.

Klimaatbestendigheid duur?

Aan de hand van hun standpunten en stellingen vraagt Hans de Jonge de debaters welke kansen en uitdagingen zij zien als het gaat om investeren in klimaatbestendig vastgoed. Wat zijn de grootste issues? Is het een keuze tussen de korte en de lange termijn? Is het genoeg als de overheid focust op reguleren en faciliteren, of is wetgeving ook nodig? En doen we de business case niet tekort als we alleen denken in kosten, zonder te kijken naar de waarde-verhoging die investeren in klimaatbestendigheid met zich meebrengt?

Zouden we er niet heel anders naar moeten kijken, naar dit vraagstuk? Klimaatbestendigheid is duur als je het achteraf moet realiseren. Terwijl het, als je het aan de voorkant meeneemt, helemaal niet kostbaar is. Denk maar aan de drijvende woningen die er steeds meer komen. Slim, want als je nu een woonwijk bouwt die 7 meter onder de zeespiegel ligt, dan weet je dat je op termijn een probleem hebt.

Donderdag 7 juni, 13:00 uur, Forum 2

Het debat (een initiatief van Arcadis) vindt plaats op donderdag 7 juni van 13:00 - 13:45 uur in Forum 2. De deelnemers zijn: Thomas Rau (ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair), David van Raalten (programmaleider Klimaatadaptatie ARCADIS Nederland), Robbert van Dijk (genomineerde Green Leader Award 2018), Franc van der Steen (hoofd afdeling Klimaatadaptatie en Bestuur van ministerie van I en M) en Maarten van Duijn (directievoorzitter Heijmans Vastgoed B.V.).

Kom je ook? Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.