06 juni 2018

Provada-debat Klimaatakkoord: van doelstelling tot concrete afspraken binnen de sector

Donderdag 7 juni modereert onze directievoorzitter Hans de Jonge het debat op de Provada over het Klimaatakkoord. Collega Evi van Rijn werkt mee aan diverse vraagstukken rondom dit Klimaatakkoord. Over de inhoud kan ze nog niks zeggen, wel weet ze inmiddels: “Het lijkt voor velen een ver-van-mijn-bed-show, dit Klimaatakkoord, maar ik merk dat het dat helemaal niet is. Het is juist heel dichtbij. Er zijn zoveel mensen die gemotiveerd zijn om hier iets mee te doen!”

Eind februari gaf het kabinet het startschot voor het Klimaatakkoord. Het doel: tot afspraken komen over de manier waarop we in Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringen in 2030 (ten opzichte van 1990). Via KEK (Klimaat- en Energiekoepel, een netwerk van jonge professionals) werd Evi geselecteerd om mee te denken via de sectortafel gebouwde omgeving. Er zijn in totaal 5 sectortafels: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elk van die sectoren krijgt een reductiedoelstelling, zoals afgesproken in het regeerakkoord. De onafhankelijke voorzitter van de sector ‘gebouwde omgeving’ (BZK) is Diederik Samsom.

Eén duidelijk doel

Evi draagt bij door input te leveren en mee te discussiëren. “Bij Brink help ik partijen bij verduurzaming en ik merk dat er veel onduidelijkheden zijn doordat er zoveel gaande is. Er komen steeds weer nieuwe ambities bij en regelgeving is niet eenduidig. Met het Klimaatakkoord hoop ik dat er één duidelijk doel komt waar mensen ook echt direct mee aan de slag kunnen. Partijen weten nu gewoon niet waar ze moeten beginnen.”

Onmisbaar daarbij volgens Evi: dat het door iedereen gedragen wordt. Gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, particulieren en alle anderen. “Die samenwerking is cruciaal.” Evi gelooft ook in tussentijdse doelen, want “2030 klinkt nog heel ver weg, een tussendoel dat dichterbij ligt helpt enorm om het proces op gang te brengen.”

Van investerings-denken naar exploitatie-denken

In het debat dat Hans de Jonge donderdag 7 juni modereert, gaan de deelnemers onder meer in op de vraag hoe de concrete afspraken tot stand komen zodat de doelstelling wordt behaald. Wat is er nodig? Wie doen mee?

Voor elk van de debaters spelen andere uitdagingen en belangen. Hoe gaan we om met bestaand vastgoed? Als iedereen van het gas af moet, hoe gaan we dat betalen en waar zit de helderheid over de beslissingen? Hoe brengen we investerings-denken naar exploitatie-denken? Hoe gaan woningcorporaties hun bezit verduurzamen en hoe loopt tot nu toe die leercurve?

De deelnemers zijn Diederik Samsom, Nicole Maarsen (directeur Vastgoedbeleggingen), Roel van de Bilt (directeur Rabo Real Estate & Finance), Pallas Agterberg (directeur strategie Alliander) en Rob Haans (directeur-bestuurder de Alliantie en bestuurslid Aedes).

Dit debat bijwonen? Het vindt plaats op donderdag 7 juni van 14:15 - 15:15 uur in Forum 1. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.