Gemeente Eindhoven & !MPULS

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ worden komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende businesscase. Jaap Strating (gemeente Eindhoven): “Van 137 bedrijven kregen we 197 ideeën. Uiteindelijk leidde dit tot vijf consortia, waaruit we er één hebben gekozen op basis van duurzaamheid. Dit consortium heet !MPULS.” !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau, DWA, Kuijpers (contracthouder) en LAUDY Bouw & Ontwikkeling (Ballast Nedam).

Slim verduurzamen, flexibel meebewegen

Soms komen er van die opdrachten voorbij waarvan we meteen weten: wauw, dit is écht bijzonder. Deze verduurzamingsopgave is zo’n opdracht. Het doel: binnen de beschikbare renovatie- en onderhoudsbudgetten 50% energieneutraliteit in gemeentelijke gebouwen, 95% hergebruik van sloopmateriaal, minder CO2-uitstoot, meer groen en water en duurzaam woon-werkverkeer realiseren. Daarnaast wil de gemeente meer aandacht voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en de leefbaarheid en gezondheid continu verbeteren.

Financieel puzzelen, slim verduurzamen

Hoe kom je van zo’n opdracht tot een werkwijze waarmee je over 4 jaar precies weet waar je staat in het realiseren van al deze mooie ambities? Onze collega’s van Brink Management / Advies maakten een programmaplan en programmasturing waarmee de gemeente snel, zo veel mogelijk concrete resultaten kan boeken. Het resultaat is een flexibel en toekomstbestendig contract dat ruimte biedt aan innovaties en doorlopende verbetering. Daarnaast puzzelen we er flink op los, zodat er heel fiks duurzaam gerenoveerd wordt en de gemeente per maand niet meer gaan betalen dan nu!

Lees meer over de voortgang van dit project op www.impulsgeeftenergie.nl

Neem voor meer informatie over !MPULS contact op met:

Carolien van Hout 06 20 61 76 10 c.van.hout@brink.nl

Achtergrond informatie

!MPULS en de gemeente Eindhoven werken schouder aan schouder in een alliantie-organisatie waarmee ze de oude principes van opdrachtgever en opdrachtnemer ter zijde schuiven en waar het vertrouwen van en naar elkaar de basis vormt van de samenwerking. Deze aanpak en deze manier van samenwerken heeft ook landelijke en internationale interesse gewekt. Zo zijn de ministeries van Binnenlandse en Economische Zaken naar de lichtstad getogen om zich hierover te laten informeren. Daarnaast hebben de gemeenten Birmingham en Barcelona deze werkwijze ook toegepast.

Ambities en voortgang

Na drie jaar intensief voorbereidend werk tekenden de gemeente Eindhoven en ‘!MPULS’ eind 2016 de overeenkomst tot samenwerking voor de renovatie, het onderhoud én het maximaal verduurzamen van zeven gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart. Het contract heeft een looptijd van tien jaar, met een optionele verlenging voor vijf jaar. De renovatie van de Stadstoren startte in maart 2017. Later volgen o.a. Mercado, het Stadhuis, het NRE-gebouw en Van Abbe Museum.