Topklinisch ziekenhuis Rijnstate

Blijven innoveren voor steeds betere zorg, dat is een centraal thema voor ziekenhuizen. Vastgoed en de vastgoedorganisatie lijken daar in eerste instantie ver vanaf te staan, maar niets is minder waar. Vastgoed heeft een belangrijke ondersteunende functie om goede zorg te verlenen. Tegelijkertijd kan het een onnodige kostenpost zijn als er niet efficiënt mee wordt omgegaan. Het Rijnstate ziekenhuis werkt om die reden al jaren actief aan het optimaal inrichten van de vastgoedsturing en werkt toe naar een vastgoedportefeuille die zo goed mogelijk aansluit op de wensen vanuit de zorg. Vanuit verschillende disciplines helpen wij Rijnstate hiermee.

Vragen waar veel ziekenhuizen een antwoord op zoeken zijn onder meer:

  • Hoe organiseren we de sturing op ons vastgoed en wat kunnen we in onze vastgoedsturing zelf en wat kunnen we beter uitbesteden?
  • Waar zit overcapaciteit en kunnen we vastgoed verhuren of afstoten?
  • Waar voldoet de huisvesting niet meer en welke oplossingen zijn daarvoor?

Vastgoedsturing gericht op het optimaal ondersteunen van de zorgprocessen

Samen met Rijnstate stelden we een plan op om tot een effectieve en efficiënte vastgoedorganisatie te komen. Daarin keken we onder andere naar de vastgoedtaken, -processen, formatie en competenties. Belangrijk onderdeel van de opgave was om te komen tot een heldere keuze in wat het ziekenhuis zelf aan vastgoedtaken doet en welke taken uitbesteed worden. Steeds meer ziekenhuizen kiezen ervoor om taken van de vastgoedafdeling te outsourcen. Maar hoe weet je wát je kunt uitbesteden? Wij ontwikkelden stapsgewijs een zeer gestructureerde en objectieve aanpak om inzicht te krijgen in wat Rijnstate vooral zelf moet blijven doen en wat kan worden uitbesteed. Zo kwam Rijnstate tot een weloverwogen besluit over de outsourcing van taken. Op basis daarvan kon de vastgoedsturing binnen Rijnstate verder uitgewerkt worden.

Een nieuw huisvestingsconcept

We helpen Rijnstate ook met huisvestingsvraagstukken. Hierbij staat het primaire proces centraal. De oude zusterflat die jaren geleden werd omgebouwd tot kantooromgeving voldoet bijvoorbeeld niet meer aan de eisen van deze tijd. Rijnstate wil dat de nieuwe kantooromgeving de 300 medewerkers die hier werken straks perfect ondersteunt bij hun werk. Wij onderzoeken samen met Rijnstate welk huisvestingsconcept in de toekomst het best passend is.

We stelden een kernteam en projectteam samen van mensen uit de organisatie, want hoe meer de medewerkers betrokken worden, hoe beter. Daarna maakten we een projectplan voor het huisvestingsonderzoek dat bestaat uit een bezettingsgraadmeting, interviews en workshops, een vragenlijst en het in kaart brengen van financiële consequenties. We maken daarbij gebruik van de Work People Analytics (WPA) om inzicht te krijgen in de organisatiedynamiek (hoe vaak doe je geconcentreerd werk, hoe vaak heb je overleg, met wie werk je veel samen). Dit alles vormt de input voor het nieuwe huisvestingsconcept van en voor de medewerkers en dat haalbaar, gezond en toekomstbestendig is.

Geïntegreerde contracten (UAV-gc)

We mogen ons bij het Rijnstate ziekenhuis ook bemoeien met diverse (ver)nieuwbouwprojecten, die – steeds vaker – als een geïntegreerd contract (UAV-gc) in de markt worden gezet. Voor Rijnstate ontwikkelden we onze variant van het alliantiecontract, gebaseerd op samenwerking en partnership. Dat opdrachtgevers en aannemers met elkaar in gevecht gaan, is zo jaren ‘00. Wij weten hoe de kenmerkende processen bij UAV-gc werken en benoemen de uitdagingen, onder meer door middel van risicomanagement. En op coachende wijze stippelen wij de lijntjes uit met het opdrachtgeversteam.

Ook bij Rijnstate helpen we het team van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer om inhoud te geven aan het contractmanagement. En onze gecertificeerde lead-auditors gaven waardevolle invulling aan Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Het resultaat? Goed beheerste projecten in voorbereiding en uitvoering, respect voor onderlinge verantwoordelijkheden, een hedendaagse Intensive Care-afdeling en state of the art operatieruimten in wording. En het belangrijkste van alles: mensen beter maken.

Neem voor meer informatie contact op met:

Arthur van Wijk 06 46 33 82 62 a.van.wijk@brink.nl

Mildred Pijnenborg 06 52 60 83 78 m.pijnenborg@brink.nl

Rogier Brieko 06 54 32 43 19 r.brieko@brink.nl